Thursday, 16 January 2014

മഞ്ഞില്‍ മഴവില്ലാകും കിരണം പോലെ 
മഞ്ഞപ്പട്ടില്‍ മതിമറന്നലിയുന്ന വെണ്ണ പോലെ
മദിക്കുന്ന പ്രണയമായ് ഒഴുകുന്നു നീയെന്നില്‍ലൈക്ക് :

No comments:

Post a Comment